Your browser is outdated. Upgrade your browser for better user experience and security

Op dit moment hebben wij 1 vacature

 

De Springplank vzw heeft als doel bij te dragen aan een betere en duurzame samenleving. Als maatwerkbedrijf bestaat onze kerntaak erin werk en ondersteuning op maat te bieden aan mensen die moeilijk een job vinden op de gewone arbeidsmarkt.

Om zoveel mogelijk mensen een job op maat te bieden zijn wij actief op diverse domeinen:

Momenteel werken we met een 205-tal collega's in de verschillende teams.

 

Vacature Projectmedewerker Textiel

(voltijds - bepaalde duur - 2j)

Voor het project VLAIO Living Lab Circulaire Textiel, waar wij een kernpartner in zijn, zijn we bij De Springplank vzw op zoek naar een projectmedewerker. Dit project heeft een looptijd van 2 jaar tot eind 2025. 

Het Living Lab Circulaire Textiel heeft als doelstelling het maximaal sluiten van de textielkringloop. Het project wil bewustzijn creëren bij de burgers om textiel zo lang en hoogwaardig mogelijk te gebruiken.

Je bent verantwoordelijk voor het uitwerken, beheren en opvolgen van de werkpakketten die tot bovenstaande doelstelling moeten bijdragen en die  specifiek betrekking hebben op De Springplank. Daarnaast vertegenwoordig je De Springplank in de overlegstructuur van het partnerschap.

Doelstellingen binnen het project voor De Springplank VZW:

Intern rapporteer je en stem je af met de beleidsmedewerker van de cel innovatie en algemeen beleid.

Profiel

Het DNA van de organisatie zit vervat in onderstaande essentiële competenties

SAMENWERKINGSGERICHT ZIJN 

Helpt anderen en pleegt overleg. Stimuleert de samenwerking binnen de eigen entiteit. Creëert gedragen samenwerkingsverbanden met en tussen andere entiteiten.

RESULTAATGERICHT HANDELEN 

Gericht zijn op het concretiseren van doelen en het realiseren van resultaten conform het tijdspad en de afspraken. Durft moeilijke beslissingen te nemen en handelt krachtig. Formuleert uitdagende maar haalbare doelstellingen, en zet zich ten volle in om die te realiseren.

ORGANISATIEBETROKKENHEID 

Handelt overeenkomstig de waarden, doelstellingen en belangen van de organisatie. Bewaakt en verdedigt op consequente wijze de belangen van de organisatie. Toetst eigen besluiten, voorstellen en acties af aan de (verschillende) belangen van de eigen entiteit en andere entiteiten binnen de ruimere organisatie.

Ons aanbod

Solliciteren

Ben jij de projectmedewerker die wij zoeken? Mail je CV en motivatiebrief naar ine.cardinaels@okazi.be

Heb je graag meer informatie over het project of de functie? Contacteer bert.melaer@okazi.be of via 011/27 35 75

Meer info over De Springplank vzw?

Benieuwd naar ons verhaal? Ontdek meer over De Springplank vzw.