Your browser is outdated. Upgrade your browser for better user experience and security

Om onze groeiende organisatie te versterken, hebben wij momenteel 3 vacatures openstaan. 

vacature maatwerkcoach teamleider velovisie.png

Vacature Maatwerkcoach / Teamleider voor Velovisie (deeltijds)

Velovisie is één van de initiatieven van De Springplank vzw. Bij Velovisie worden er fietsen gemonteerd in onderaanneming, wordt er onderhoud en herstellingen gedaan bij bedrijfsfietsen en bij fietsen van fietsparadijs Limburg en worden er recuperatie
fietsen opgemaakt voor verkoop. Als maatwerkcoach / teamleider sta je in voor de begeleiding en competentieverbreding van onze doelgroepmedewerkers. Bovendien zorg je samen met jouw collega begeleiders voor een efficiënte werking. 

Taken

Rolomschrijving

Inspirerend Leider
Geeft richting aan het team, formuleert teamdoelen, inspireert het team om de doelstellingen te halen en stelt samenwerking centraal.
Coach
Heeft aandacht voor de talenten, de competenties en de groeimogelijkheden van zijn medewerkers en stimuleert groei.
Organisator
Zorgt voor een efficiënte organisatie van het werk.
Verbinder
Heeft zowel aandacht voor de taakgerichte als de relationele doelstellingen van het team. Streeft naar een open communicatie en verbindende samenwerking met alle andere teams. 
Voorbeeldfunctie
Je bent actief betrokken op de werkvloer. Je verwacht van anderen wat je ook van jezelf mag verwachten. 

Competenties

Gevraagd profiel

Wat hebben wij te bieden ?

Interesse?

Stuur dan jouw motivatiebrief met bijhorend cv voor 17/03 naar ine.cardinaels@okazi.be

Ook voor eventuele vragen over de inhoud van deze vacature kan je contact opnemen met ine.cardinaels@okazi.be of via 011 27 35 75.

 

Website vacature coordinator Okazi.png

Vacature Coördinator Kringloopactiviteiten Okazi

Taken

Operationeel management rol

Commerciële rol

HR- rol

Financiële rol

Verantwoordelijkheden

DNA van de organisatie:

Samenwerkingsgericht zijn

Helpt anderen en pleegt overleg. Stimuleert de samenwerking binnen de eigen entiteit. Creëert gedragen samenwerkingsverbanden met en tussen andere entiteiten.

Resultaatgericht handelen

Gericht zijn op het concretiseren van doelen en het realiseren van resultaten conform het tijdspad en de afspraken. Durft moeilijke beslissingen te nemen en handelt krachtig. Formuleert uitdagende maar haalbare doelstellingen, en zet zich ten volle in om die te realiseren.

Organisatiebetrokkenheid

Handelt overeenkomstig de waarden, doelstellingen en belangen van de organisatie. Bewaakt en verdedigt op consequente wijze de belangen van de organisatie. Toetst eigen besluiten, voorstellen en acties af aan de (verschillende) belangen van de eigen entiteit en andere entiteiten binnen de ruimere organisatie.

Competenties

Coachen en ontwikkelen

Teamleiders begeleiden tot optimale prestaties, groei in hun functie en de verruiming van hun loopbaankansen. 

Klantgericht zijn

Onderzoekt actief de noden van klanten. Onderneemt acties om de dienstverlening naar klanten te optimaliseren. Anticipeert op mogelijke toekomstige noden van klanten. 

Plannen en organiseren

Plant grote en complexe taken op korte termijn en op lange termijn, ook als die onderhevig kunnen zijn aan onvoorziene omstandigheden. Brengt structuur aan in eigen en andermans werk. Voorziet een actieplan met de nodige budgetten, mensen, middelen en informatie.

Innovatief, veranderingsbereid en gericht op verbetering

Het vermogen om met nieuwe, relevante inzichten en/of oplossingen te komen. Het bedenken van nieuwe werkmethoden en/of het verbeteren van bestaande werkmethoden, processen en diensten, met het oog op het verhogen van de efficiëntie en/of effectiviteit. Open staan voor veranderingen met het oog op verbetering. Zet zelf binnen zijn/haar verantwoordelijkheid constructieve stappen om zaken te verbeteren als dat het team ten goede komt. Zich open stellen voor (organisatie)verandering en zich effectief aanpassen aan nieuwe denkkaders.

Ondersteunt verandering. Detecteert, formuleert en communiceert de gewenste verandering. Voert de veranderingen door, herschikt, wijzigt en verandert de werkprocessen waar nodig.

Wat hebben wij te bieden ?

Interesse?

Stuur dan jouw motivatiebrief met bijhorend cv voor 17/03 naar ine.cardinaels@okazi.be

Ook voor eventuele vragen over de inhoud van deze vacature kan je contact opnemen met ine.cardinaels@okazi.be of via 011 27 35 75.

 

Website vacature coordinator Fiets.png

Vacature Coördinator Fietswerking (Velovisie, Fietsparadijs Limburg en Fietspunten)

Taken

Operationeel management rol

Commerciële rol

HR- rol

Financiële rol

Verantwoordelijkheden

DNA van de organisatie:

Samenwerkingsgericht zijn

Helpt anderen en pleegt overleg. Stimuleert de samenwerking binnen de eigen entiteit. Creëert gedragen samenwerkingsverbanden met en tussen andere entiteiten.

Resultaatgericht handelen

Gericht zijn op het concretiseren van doelen en het realiseren van resultaten conform het tijdspad en de afspraken. Durft moeilijke beslissingen te nemen en handelt krachtig. Formuleert uitdagende maar haalbare doelstellingen, en zet zich ten volle in om die te realiseren.

Organisatiebetrokkenheid

Handelt overeenkomstig de waarden, doelstellingen en belangen van de organisatie. Bewaakt en verdedigt op consequente wijze de belangen van de organisatie. Toetst eigen besluiten, voorstellen en acties af aan de (verschillende) belangen van de eigen entiteit en andere entiteiten binnen de ruimere organisatie.

Competenties

Coachen en ontwikkelen

Teamleiders begeleiden tot optimale prestaties, groei in hun functie en de verruiming van hun loopbaankansen. 

Klantgericht zijn

Onderzoekt actief de noden van klanten. Onderneemt acties om de dienstverlening naar klanten te optimaliseren. Anticipeert op mogelijke toekomstige noden van klanten. 

Plannen en organiseren

Plant grote en complexe taken op korte termijn en op lange termijn, ook als die onderhevig kunnen zijn aan onvoorziene omstandigheden. Brengt structuur aan in eigen en andermans werk. Voorziet een actieplan met de nodige budgetten, mensen, middelen en informatie.

Innovatief, veranderingsbereid en gericht op verbetering

Het vermogen om met nieuwe, relevante inzichten en/of oplossingen te komen. Het bedenken van nieuwe werkmethoden en/of het verbeteren van bestaande werkmethoden, processen en diensten, met het oog op het verhogen van de efficiëntie en/of effectiviteit. Open staan voor veranderingen met het oog op verbetering. Zet zelf binnen zijn/haar verantwoordelijkheid constructieve stappen om zaken te verbeteren als dat het team ten goede komt. Zich open stellen voor (organisatie)verandering en zich effectief aanpassen aan nieuwe denkkaders.

Ondersteunt verandering. Detecteert, formuleert en communiceert de gewenste verandering. Voert de veranderingen door, herschikt, wijzigt en verandert de werkprocessen waar nodig.

Wat hebben wij te bieden ?

Interesse?

Stuur dan jouw motivatiebrief met bijhorend cv voor 17/03 naar ine.cardinaels@okazi.be

Ook voor eventuele vragen over de inhoud van deze vacature kan je contact opnemen met ine.cardinaels@okazi.be of via 011 27 35 75.

Meer info over De Springplank vzw?

Benieuwd naar onze visie, missie en waarden? Download hier ook ons jaarverslag.